TOP
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :277.9 ตร.วา
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
6,246,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :107 ตร. วา
อำเภอ :กะพ้อ
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
1,900,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-1-87 ไร่
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา
691,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :2-3-87 ไร่
อำเภอ :เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
7,850,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :114 ตร.วา
อำเภอ :เจาะไอร้อง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,130,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :208 ตร.วา
อำเภอ :ระแงะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,560,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :52 ตร.วา
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
450,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :164 ตร.วา
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
icon-noti 2