TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
7,988,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
16,740,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-15.7 ไร่
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,700,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-50 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,300,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-14 ไร่
อำเภอ :แม่สาย
จังหวัด :เชียงราย
ราคา
2,900,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-3-37.0 ไร่
อำเภอ :จัตุรัส
จังหวัด :ชัยภูมิ
ราคา
6,491,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21 ไร่
อำเภอ :ทุ่งหว้า
จังหวัด :สตูล
ราคา
300,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21 ไร่
อำเภอ :ทุ่งหว้า
จังหวัด :สตูล
ราคา
300,000
icon-noti 2