TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :24.9 ตร.วา
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
1,150,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :45 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,350,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :24 ตร.ว.
อำเภอ :เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
1,500,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :42.7 ตร.วา
อำเภอ :เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
ราคา
1,270,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :36.1 ตร.วา
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
620,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :19.7 ตร.วา
อำเภอ :เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :ฉะเชิงเทรา
ราคา
1,100,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :25.9 ตร.วา
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
800,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :65.4 ตร.วา
อำเภอ :ทุ่งสง
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
ราคา
1,957,000
icon-noti 2