TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-23.4 ไร่
อำเภอ :สุไหงปาดี
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
800,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-29.4 ไร่
อำเภอ :เบตง
จังหวัด :ยะลา
ราคา
770,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-25.1 ไร่
อำเภอ :เบตง
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,100,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-23.9 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.7 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.7 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.8 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.8 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-24.6 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-19.7 ไร่
อำเภอ :เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :ฉะเชิงเทรา
ราคา
1,100,000
icon-noti 2