TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
7,988,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
18,233,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-94.0 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,980,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,100,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-5.0 ไร่
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,460,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-09 ไร่
อำเภอ :เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
ราคา
1,400,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25.0 ไร่
อำเภอ :เมืองสงขลา
จังหวัด :สงขลา
ราคา
600,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-23.2 ไร่
อำเภอ :สุไหงโก-ลก
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
750,000
icon-noti 2