TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
8,347,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-78.0 ไร่
อำเภอ :สะเดา
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,980,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-97.9 ไร่
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
930,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0--0-78.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
3,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-55.0 ไร่
อำเภอ :สิงหนคร
จังหวัด :สงขลา
ราคา
684,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-44.0 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
1,750,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-95 ไร่ (95 ตร.วา)
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,870,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-51.0 ไร่ (251 ตร.วา)
อำเภอ :ตะโหมด
จังหวัด :พัทลุง
ราคา
1,647,000
icon-noti 2