TOP
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :20 ตร. วา
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา 2,500,000 บาท
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :10-2-16 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา 632,000 บาท
ราคาพิเศษ632,000บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :277.9 ตร.วา
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา 6,246,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :107 ตร. วา
อำเภอ :กะพ้อ
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา 1,900,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-1-87 ไร่
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา 691,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :2-3-87 ไร่
อำเภอ :เขตหนองจอก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา 7,850,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :114 ตร.วา
อำเภอ :เจาะไอร้อง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา 1,130,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :208 ตร.วา
อำเภอ :ระแงะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา 1,560,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :52 ตร.วา
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา 450,000 บาท
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :164 ตร.วา
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา 19,270,000 บาท
icon-noti 2