TOP
กลุ่มเป้าหมาย
 • ลูกค้ารายเดิมที่ปัจจุบันมีสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันกับธนาคาร โดยขอวงเงินเพิ่มเติมจากส่วนเหลื่อมหลักประกันเดิม
 • มีการผ่อนชำระปกติมาแล้วไม่น้อยกว่า  24 เดือน โดยไม่เคยมีประวัติเป็น NPF และปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
cover-image

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน /รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต /รีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลหรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA/MLTA)

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ

 • ลูกค้ารายเดิมที่ปัจจุบันมีสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันกับธนาคาร โดยขอวงเงินเพิ่มเติมจากส่วนเหลื่อมหลักประกันเดิม
 • มีการผ่อนชำระปกติมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยไม่เคยมีประวัติเป็น NPF และปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ

 • สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน วงเงินขั้นต่ำ 1 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA/MLTA) วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรากำไร

SPRL - 2.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ :

 1. กรณีทำ MRTA/MLTA ลดอัตรากำไรในปีแรกลง 0.25%
 2. SPRL ตามประกาศธนาคาร
 3. อัตรากำไรผ่อนชำระ (อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้้าธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
 • ยกเว้นการประเมินหลักประกัน โดยให้ใช้ราคาประเมินหลักประกันครั้งล่าสุด
 • ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อรวม (ขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท)

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2