TOP
กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม เท่านั้

เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย 

cover-image

หลักการ

วะกาละฮ์ (WAKALAH)

ระยะเวลาการฝาก

เงินฝากประจำ 12 เดือน

เงินฝากขั้นต่ำ

เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 2,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท  (จำกัด 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น)

เงื่อนไขการถอน

  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  • ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี

ผลตอบแทน

ธนาคารจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาการฝาก อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
12 เดือน 1.15%

ระยะเวลาทำการตลาด

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2563

ไอแบงก์...ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี63 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการมอบคอมพิวเตอร์ 130 เครื่องในกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”

24 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

13 มกราคม 2563

ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”

icon-noti 2