TOP

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

กิจกรรมจับสลากเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์ เป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์

เงินฝากประจำพิเศษที่มีระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับผลตอบแทนเมือครบกำหนด เป็นเงินรับฝากสำหรับกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนแห่งการถือศีลอด

cover-image
cover-image
icon-noti 2