TOP

 

 

cover-image
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม

cover-image
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)

การรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปรับลดอัตรากำไรและระยะเวลาผ่อนชำระ

cover-image
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เดิมที่มีศักยภาพซึ่งได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์เศรษฐกิจ

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

14 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ให้โอกาส ช่วยลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน (NPF : Non-Performing Financing) กลุ่มสินเชื่ออุปโภค บริโภคและสินเชื่อธุรกิจ SMEs

7 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์พร้อม! เปิดให้ลูกค้าสแกน คิวอาร์โค้ด เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมเปิดระบบให้ลูกค้าสแกน คิวอาร์โค้ด ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3

17 พฤษภาคม 2564

ไอแบงก์ รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่

icon-noti 2