TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการมุสลิมรายย่อย (ไม่รวมหาบเร่แผงลอย) มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 5 ลบ. (ไม่รวมที่ดิน) ต้องการซื้อทรัพย์สินเพื่อดำเนินกิจการ (ไม่มีหลักประกัน)โดยต้องมีอิหม่ามให้การรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง

cover-image

 

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

3- 5 ปี

วงเงิน

50,000 - 200,000 บาทต่อราย

อัตรากำไร

SPRR+ 4.50% ตลอดอายุสัญญา
หมายเหตุ : SPRR ตามประกาศธนาคาร

อายุผู้ขอสินเชื่อ

22 ปีไม่เกิน 65 ปี

ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

รายได้

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

  • ฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา
  • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย.
  • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 500 บาท ต่อราย
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ ไม่รวมหาบเร่ แผงลอย

cover-image
icon-noti 2