TOP

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด)

เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

สินเชื่อแบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นห้องชุดในอาคาร(คอนโด)มือสอง

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม /ไถ่ถอน / ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้ารา

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง/ไถ่ถอน / ปรับปรุง อพาร์ทเม้นท์ หรือเพื่อเป็นวงเงินระยะยาวสำหรับหลักประกันปลอดภาระ

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมุสลิม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ ไม่รวมหาบเร่ แผงลอย

เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร

เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด)และต้องเป็นที่อยู่อาศัยใหม่

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และสามารถเลือกชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 1 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และสามารถเลือกชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 1 ปี

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ และ/หรือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนมุสลิมที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินของระบบสถาบันการเงินปกติ และเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านการให้สินเชื่อแก่ผู้แ

แคมเปญของขวัญปีใหม่2565 สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อบ้าน ลดอัตรากำไรในปีแรกลง 0.25% สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจSMEs(โครงการ SMEs Back To ibank) ลดอัตรากำ

วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมจากส่วนเหลื่อมหลักประกันเดิมได้

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2