TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
โครงการเช่าบริการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ให้แก่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) จำนวน 5 ศูนย์
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
จ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1415
จัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคาร หมายเลขทะเบียน ฌฐ 5369 กทม เข้าซ่อมแซม
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทสายคล้องแมส)
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทถุงผ้าสปันบอนด์))
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทร่มพับ 2 ตอน)
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทผ้าขนหนู)
โครงการเช่าบริการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ให้แก่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) จำนวน 5 ศูนย์
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
จ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1415
จัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคาร หมายเลขทะเบียน ฌฐ 5369 กทม เข้าซ่อมแซม
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทสายคล้องแมส)
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทถุงผ้าสปันบอนด์))
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทร่มพับ 2 ตอน)
จัดซื้อของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2564 (ประเภทผ้าขนหนู)
icon-noti 2