TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำบัตรเอทีเอ็มซิปการ์ด (บัตรเงิน) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50,000 ชุด พิเศษ
ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมติดตั้ง สาขายะลา เฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 ห้อง 1202-03 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Communication) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) -
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขากาญจนบุรี พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุพรรณบุรี พิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๔ ห้อง ๑๔๑๕ คัดเลือก
จัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษา Website ธนาคาร เฉพาะเจาะจง
icon-noti 2