TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างพัฒนาระบบวิธีการตัดชำระสินเชื่อแบบมีระยะเวลาจาก Horizontal เป็น Vertical พิเศษ
จัดจ้างพัฒนาระบบงาน New Bulk Payment (ISO20022) พิเศษ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาจะนะ โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพ็คเก็จเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีสอบราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องโทรสาร จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่สาขาบางพลัดสำหรับโครงการย้ายที่ทำการสาขาบางพลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเดอะไนน์ พระราม 9 โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสตูล โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
ประกาศผลการจัดจ้างใช้บริการเติมเงินสด ดุแลเงินสด การซ่อมบำรุงขั้นต้น เครื่องบริการฝาก - ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ในเขตภูมิภาค ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
icon-noti 2