TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดซื้อระบบ AML/KYC สอบราคา
เรื่องประกวดราคาการจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ประกอบด้วยจดหมายติดตามทวงถาม,ใบเสร็จรับเงินด้านสินเชื่อ และพิมพ์พับปิดผนึกอัตโนมัติพร้อมจัดส่งไปรษณีย์จดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิตลูกค้าสินเชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สาขาบางพลัด สำหรับโครงการย้ายที่ทำการสาขาบางพลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศสอบราคา จัดซื้อแพ็คเก็จเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศประกวดราคาจ้างลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดจ้างออกแบบและตกแต่งบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 โดยวิธีสอบราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center Agent จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน ๖ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
icon-noti 2