TOP
cover-image
8 มิถุนายน 2564

ประกาศควบรวมสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

cover-image
2 มิถุนายน 2564

ประกาศวันหยุดธนาคาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

cover-image
26 พฤษภาคม 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา

cover-image
12 พฤษภาคม 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วันอีฎิลฟิตริ (วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442

cover-image
11 พฤษภาคม 2564

ประกาศแจ้งปิดสาขานนทบุรีชั่วคราว ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่1294/2564 ระยะเวลาปิดทำการ : วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2564 สามารถใช้บริการสาขาสำรอง : สาขาบางพลัด

cover-image
11 พฤษภาคม 2564

จากวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

cover-image
6 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาปิดทำการ : วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2564 สามารถใช้บริการสาขาสำรอง : สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

icon-noti 2