TOP
cover-image
23 พฤษภาคม 2563

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันสำคัญทางศาสนา) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

cover-image
23 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ชั่วคราว ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าอื่นเปิดให้บริการตามปกติ

cover-image
22 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ปิดสาขาชั่วคราวในห้างสรรพสินค้า รวม 4 สาขา ร่วมแก้วิกฤตการณ์โควิด-19

cover-image
17 มกราคม 2563

ประกาศ ปิดให้บริการระบบ ATM /Prompt Pay ชั่วคราว

cover-image
14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "กิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2562"

cover-image
3 ตุลาคม 2562

ประกาศ ปิดให้บริการระบบ ATM /Prompt Pay ชั่วคราว

cover-image
20 กันยายน 2562

ประกาศ ปิดให้บริการระบบ ATM /Prompt Pay ชั่วคราว

cover-image
9 กันยายน 2562

ประกาศ ปิดให้บริการระบบ ATM /Prompt Pay ชั่วคราว

icon-noti 2