TOP
cover-image
27 มกราคม 2565

ปิดสาขาจะนะ ชั่วคราว เนื่องจากพบพนักงานติด COVID-19

cover-image
21 มกราคม 2565

ปิดสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั่วคราว เนื่องจากพบพนักงานติด COVID-19

cover-image
14 มกราคม 2565

กรณีพนักงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
13 มกราคม 2565

กรณีพนักงานฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
11 มกราคม 2565

กรณีพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบงานองค์กร จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
10 มกราคม 2565

ควบรวมสาขาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ควบรวมกับ สาขามีนบุรี

cover-image
7 มกราคม 2565

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป

icon-noti 2