TOP
background-image

31 สิงหาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายสุทธิพร ศรีเรือง ผู้จัดการอาวุโสบริหาร สาขาเชียงราย มอบน้ำดื่มไอแบงก์ 240 ขวด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย 10 กล่อง แก่ อิหม่ามสมชาย พงศ์ตระกูลดี มัสยิดดารุสลาม (ดอยแม่สลอง) เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไ่ทย สาขาเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้

cover-image
icon-noti 2