TOP
background-image

24 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย สาขาฉะเชิงเทรา ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดีในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้แก่ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนหมอนทองวิทยา จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็ง วิสุทธาธิบดี จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง และโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็น 5 ใน 223 องค์กรทั่วประเทศจากกิจกรรมไอแบงก์ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 จำนวน 1,746 เครื่อง เมื่อเร็วๆนี้

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2