TOP
background-image

11 มกราคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยสาขาถนนศรีนครินทร์ ร่วมส่งมอบความห่วงใยแก่น้องๆในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยการสนับสนุนหน้ากากอนามัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2