TOP
background-image

22 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563    

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีอาจารย์ปราโมทย์  มีสุวรรณ ที่ปรึกษาธนาคาร นำขอพรภาษาอาหรับพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถง ชั้น 23 อาคารสำนักงานใหญ่ คิวเฮ้าส์ อโศก

จากนั้น นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย นำผู้บริหารและพนักงานไอแบงก์ รวม 38 คน เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน      

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2