TOP
background-image
ข่าวสารและกิจกรรม

9 กรกฎาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดีให้กับ 3 โรงเรียนในกรุงเทพฯ โดยมี นางสาวต่วนซาลีนา กูบาฮา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยนางพรทิพย์ วิชิตาภา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบแก่อาจารย์สมคิด มินสาคร ผู้จัดการโรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม (ปอเนาะวัดกลาง) เขตบางกะปิ จำนวนทั้งสิ้น 15 เครื่อง อาจารย์สวัสดิ์ ยุโซบ ผู้บริหารศูนย์การเรียนมัสยิดอัลมาดานีอัลอิสลามี (มัสกัรมีนบุรี) เขตมีนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง และอาจารย์มาวิน ซากีรี ผู้จัดการโรงเรียนสวนสันติ เขตหนองจอก จำนวนทั้งสิ้น 5 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดย 3 โรงเรียนดังกล่าวอยู่ใน 23 โรงเรียนที่ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จากกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”ครั้งที่ 2 จำนวน 620 เครื่อง ณ ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2