TOP

 

image

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • อุ่นใจวัยเรียน
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากประจำ
+ อัตราผลตอบแทนเงินฝากทั้งหมด

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

วงเงิน (บาท)

0 0

ระยะเวลา (ปี)

0 0

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
image-cover
22 ตุลาคม 2563
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)เดินหน้าปูแนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เดินหน้าปูแนวทางการบูรณาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเชื่อมโยงกันระหว่าง CSR

image-cover
20 ตุลาคม 2563
ไอแบงก์ ปล่อยโปรเด็ด รีไฟแนนซ์ “มีแต่ได้” อัตรากำไรพิเศษเริ่มต้น 1.99 เขย่ามหกรรมการเงินกรุงเทพ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์ “มีแต่ได้” อัตรากำไรพิเศษเริ่มต้น 1.99% ต่อปี นาน 2 ปี

image-cover
15 ตุลาคม 2563
ไอแบงก์ช่วยเหลือชาวคลองเตย ร่วมเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย อาจารย์ปราโมทย์ มีสุวรรณ ที่ปรึกษาธนาคารด้านชะรีอะฮ์ และอนุกรรมการซะกาต ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค