TOP

 

image

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • อุ่นใจวัยเรียน
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากประจำ
+ อัตราผลตอบแทนเงินฝากทั้งหมด

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

วงเงิน (บาท)

0 0

ระยะเวลา (ปี)

0 0

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
image-cover
25 กุมภาพันธ์ 2564
อยากได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?

ช่วงนี้คงเป็นช่วงของผู้มีเงินได้ทั้งหลายกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร แต่สิทธิหนึ่งที่หลายคนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจนักก็คือ สิทธิที่ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนเงินฝากนั่นเอง วันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน

image-cover
24 กุมภาพันธ์ 2564
ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม โรงเรียนหมอนทองวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา และโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ (อนุกูลศึกษา)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย สาขาฉะเชิงเทรา ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดีในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

image-cover
23 กุมภาพันธ์ 2564
ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 โรงเรียนรางราชพกฤษ์ นุชมีอุทิศ โรงเรียนบ้านแหลมทราย และโรงเรียนบ้านพรุจำปา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย สาขาทุ่งครุ และสาขาโลตัสถลาง จ.ภูเก็ต ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดี