TOP

 

image

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและ
ทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและ
ทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
  • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • สำหรับสถาบันการเงิน
+ อัตราผลตอบแทนเงินฝากทั้งหมด

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

วงเงิน (บาท)

0 0

ระยะเวลา (ปี)

0 0

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
image-cover
28 พฤษภาคม 2563
ไอแบงก์ ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”ให้ลูกค้าลงทะเบียนทุกสาขา เพิ่มความปลอดภัยจากโควิด-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขานรับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ของภาครัฐ โดยตั้งจุดสแกน QR Code ทุกสาขาและสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก

image-cover
27 พฤษภาคม 2563
โควิด-19 เขย่าวิธีคิดเบี้ยปรับ ถอดหลักการธนาคารอิสลาม

ภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน การใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัด กำเนิดเทรนด์ใหม่ “โลกที่ไม่เหมือนเดิม” (New Normal) ทั้งวิธีคิด การใช้ชีวิต การทำธุรกิจ รวมถึงระบบเศรษฐกิจสู่ปัญหาปากท้อง ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เยี่ยวยาคนไทยไม่ทิ้งกัน ทำให้เราได้เห็นหลายประเทศรัฐบาลเริ่มเข้าไปอัดฉีดเศรษฐกิจ เช่น รัฐบาลอินเดียโอนเงินให้กับประชาชนที่ยากจน, อินโดนีเซียเพิ่มรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนมากกว่า 10 ล้านครัวเรือน, อังกฤษและฝรั่งเศสจ่ายเงินชดเชยค่าแรงงานถึง 80% เข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

image-cover
25 พฤษภาคม 2563
ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563