TOP

 

image

Product And

Service

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • อุ่นใจวัยเรียน
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากประจำ
+ All Deposit Rates

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

Limit (Bath)

0 0

Duration (Year)

0 0

News &

Activities

+ See all
image-cover
23 September 2020
ลุยไม่รู้โรย สังคมสูงวัย

ลุยไม่รู้โรย สังคมสูงวัย

image-cover
18 September 2020
ความซื่อสัตย์เป็นพลังต่อต้านการทุจริต

การแสวงหาปัจจัยยังชีพในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ถือเป็นหลักพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะทุกชีวิตนั้นมีความต้องการทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดำเนินชีวิตของตน ดังปรากฏหลักธรรมคำสอนในอัลกุรอ่านที่ว่า “พวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นที่อนุมัติที่ดี” (บทอันนะห์ล : 114)

image-cover
16 September 2020
ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส